transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Morphology of Urban Public Space of all Citizens, Emancipation from paternalist urbanism

Författare och institution:
Mir Azimzadeh (Institutionen för kulturvård); Gunilla Enhörning (Institutionen för arkitektur, Chalmers)
Publicerad i:
Proceedings, Conference of Nordic and International Urban Morphology, Distinctive and Common Themes, KTH Stockholm, 2006, 2006
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Postens nummer:
76224
Posten skapad:
2008-10-25 17:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007