transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studying Maternal Experiences of Childbirth

Författare och institution:
Karin Dahlberg (-); Marie Berg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi & Institutionen för omvårdnad); Ingela Lundgren (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi & Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Birth, 29 ( 4 ) s. 215-217
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Maternal experiences of childbirth, methodology
Postens nummer:
76193
Posten skapad:
2008-10-25 12:39
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007