transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pregnancy and diabetes - a hermeneutic phenomenological study of women's experiences

Författare och institution:
Marie Berg (Institutionen för omvårdnad & Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Marja-Liisa Honkasalo (-)
Publicerad i:
J Psychosom Obstet Gynecol , 21 s. 39-48
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
diabetes, pregnancy, lifeworld, hermeneutic phenomenology
Postens nummer:
76188
Posten skapad:
2008-10-25 11:47
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007