transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur processer genomförs i sjukvården

Författare och institution:
Nomie Eriksson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
HEL - Hälso- och sjukvårdens ekonomi och logistik, s. 210-219
ISBN:
91-976136-0-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I sjukvårdens förändringsiver bryts idéer om hur arbetssätt kan göras så effektiva som möjligt, för att få ut det mesta av personalens kapacitet och förhoppningsvis också det bästa för patienterna (Eriksson 2005). En fråga som kan ställas i sammanhanget är om det går att förändra sjukvården (Brorström 2004). Personalen har under det senaste decenniet varit berörd av många reformer och idéer. Reformerna har långt ifrån alltid fått genomslag (Eriksson 2001). En orsak till svårigheten att genomföra dem kan vara att de inte introducerats på personalens initiativ utan varit en konsekvens av krympande ekonomiska resurser. I studien identifieras vad som stöder och hindrar implementeringen av ett processinriktat arbetssätt och vidare förklaras varför observerade utvecklingsförlopp följer i samband med implementeringen. Sjuksköterskor och läkare vid två medicinskt jämförbara sjukhusverksamheter intervjuas. Det är främst deras implementering av arbetssättet som studeras men även förutsättningarna för implementeringen som respektive sjukhusledning ger. Denna sjukhusstudie visar att sjukvårdens arbetssätt i form av processer introducerats för ett antal patientgrupper och diagnoser. Fördelen med arbetssättet är att det kan utföras på sjuksköterskors och läkares villkor och på olika sätt. Det låter kanske märkligt med tanke på att processer är en form av standardisering men arbetssättet innehåller ändå en viss frihet. Således kan det tänkas att framtidens sjukvård delvis utförs som processer även om vi inte riktigt vet hur de kommer att praktiseras. Kännetecknen vid implementeringen för vad som stöder och hindrar det nya arbetssättet identifieras i termer av förnöjsamhet, frustrerat, påtvingar och förändrat. Sjukvårdens företrädare har påbörjat implementeringen och tillämpningen av ett processinriktat arbetssätt även om många aktiviteter fortfarande utförs traditionellt. Implementering är svårt och institutioner är inget att leka med. Det tar lång tid att förändra sjukvården. Allt är inte processorienterat och ska kanske inte heller standardiseras, utan utföras individuellt. I en komplex organisation som sjukvården är det en självklarhet att det behövs flera alternativa arbetssätt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
'Processinriktat arbetssätt', 'Processer', 'Implementering', 'Hälso- och Sjukvård', 'Professioner', 'Intervjuer'
Postens nummer:
76166
Posten skapad:
2008-10-24 15:22
Posten ändrad:
2009-01-12 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007