transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om låttexter och lyrik, populärkultur och klassmedveten feminism samt vad en ny kontext kan göra

Författare och institution:
Hanne-Lore Andersson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja. Red. Sissel Furuseth & Lisbeth Stenberg, s. 17–26
ISBN:
978-91-7355-089-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Ytterligare information:
Undertiteln lyder: Just Because I'm a Woman. Songs of Dolly Parton
Postens nummer:
76139
Posten skapad:
2008-10-23 16:31
Posten ändrad:
2009-10-27 21:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007