transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Talstörningar av anatomiskt/strukturella orsaker hos barn och ungdomar

Författare och institution:
Anette Lohmander (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Christina Persson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); G Henningsson (-)
Publicerad i:
Logopediboken. Hartelius L, Netterbladt U, redaktörer, s. 387-400
ISBN:
9789144038865
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Logopedi och foniatrik
Postens nummer:
76129
Posten skapad:
2008-10-23 15:24
Posten ändrad:
2010-02-12 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007