transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Congress report from the Society for the Scientific Study of Reading's fourteenth annual meeting. Dyslexi- aktutellt om läs- och skrivsvårigehter, 3,24

Författare och institution:
Ulrika Wolff (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
76076
Posten skapad:
2008-10-23 10:33
Posten ändrad:
2008-10-23 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007