transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mathematics Teachers and Their Conceptual Models - A new Field of Resarch.

Författare och institution:
Per Olof Bentley (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121
ISBN:
978-91-7346-624-0
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
76075
Posten skapad:
2008-10-23 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007