transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elevated rock art : towards a maritime understanding of Bronze Age rock art in northern Bohuslän, Sweden

Författare och institution:
Johan Ling (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GOTARC. Series B, Gothenburg archaelogical Theses, ISSN 0282-6860; nr 49
ISBN:
978-91-85245-34-5
Antal sidor:
271 s +1 CD-ROM
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Datum för examination:
2008-03-20
Tidpunkt för examination:
13.00
Lokal:
Sal T 302, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6, Göteborg
Opponent:
Dr. phil. Flemming Kaul, Köpenhamn
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/17240
Postens nummer:
76050
Posten skapad:
2008-10-21 17:01
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007