transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The politics of personalisation: The case of flexible learning in Sweden

Författare och institution:
Annika Bergviken Rensfeldt (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Paper presented at European Conference on Education Research (ECER), Gothenburg, October 2008.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
75991
Posten skapad:
2008-10-21 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007