transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Våra systrar på savannen - lejoninnan som exemplum och metafor i en dikt av Ingrid Sjöstrand

Författare och institution:
Carina Köre (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja., s. 68-78
ISBN:
9789173550895
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kabusa böcker
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I kapitlet behandlas Ingrid Sjöstrands dikt ”Låt oss nån gång tänka på” i relation till ett rörelsesammanhang. Diktens centrala bild ”lejoninnan” analyseras dels som ett exemplum, som kan fungera som en förebild för kvinnorörelsens medlemmar, dels som en metafor som lyfter fram en kritik mot det patriarkala samhället och erbjuder ett utopiskt alternativ i Elin Wägners efterföljd.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
poesi, retorik, metafor, exemplum, kvinnorörelse, fredsrörelse
Postens nummer:
75929
Posten skapad:
2008-10-20 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007