transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The cellular response to arsenic exposure

Författare och institution:
Markus J. Tamás (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Michael Thorsen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Jean Labarre (-)
Publicerad i:
Yeast, 22 s. S99
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Bioinformatik och systembiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Annan biologi ->
Funktionsgenomik
Postens nummer:
75919
Posten skapad:
2008-10-20 13:13
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007