transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Molecular Biology of Arsenic Tolerance

Författare och institution:
Michael Thorsen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
ISBN:
978-91-628-7331-8
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Datum för examination:
2007-11-09
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
75905
Posten skapad:
2008-10-20 12:31
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007