transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Windows on CLIL. Content and Language Integrated Learning in the European Spotlight

Författare och institution:
Sigrid Dentler (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Windows on CLIL. Ed:Anne Maljers, David Marsh& Dieter Wolff, 178 sid, s. 166-171
ISBN:
978-90-74220-74-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
The European Platform for Dutch Education.
Förlagsort:
The Hague, Nederländerna
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
immersion, språkbadsundervisning, integrated learning
Postens nummer:
75823
Posten skapad:
2008-10-20 02:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007