transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Negated Imperative in Russian and Other Slavic Languages: Aspectual and Modal Meanings

Författare och institution:
Nadezjda Zorikhina Nilsson (Institutionen för slaviska språk)
Publicerad i:
Zbornik na rezimea. Lingvistika. XIV International Congress of Slavists, Ochrid, 10-16 september 2008, I s. 302
ISBN:
978-9989-2886-0-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Slavic languages, negated imperative, aspect
Postens nummer:
75820
Posten skapad:
2008-10-19 22:25
Posten ändrad:
2008-10-19 22:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007