transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Abstract-Concrete Syntax Distinction and Unification in Multilingual Grammar

Författare och institution:
Robin Cooper (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Resourceful Language Technology: Festschrift in Honor of Anna Sågvall Hein, ed. by Nivre, Joakim and Dahllöf, Mats and Megyesi, Beáta, s. 49-60
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Uppsala University
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
75809
Posten skapad:
2008-10-18 18:11
Posten ändrad:
2009-08-13 18:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007