transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When We Have to Kill Vic

Författare och institution:
Ingmar Persson (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Times Literary Supplement, ( 5473 ) s. 31
ISSN:
0307-661X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
75738
Posten skapad:
2008-10-17 12:28
Posten ändrad:
2011-06-16 14:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007