transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den psykologiska underjorden. Emotioner och västvärldens kulturhistoria

Författare och institution:
Claes Ekenstam (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Museion)
Publicerad i:
Projekt Underjorden, hemsida: www.museion-underjorden.net,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
psykologi, emotioner, kulturhistoria, underjord, Museion
Postens nummer:
75731
Posten skapad:
2008-10-17 11:39
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007