transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Då skrev vi gärna en festskriftsartikel

Författare och institution:
Maia Andréasson (Institutionen för svenska språket); Karin Helgesson (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
NOG ORDAT? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008, s. 24-32
ISSN:
0348-7741
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
språkvetenskap, lexikologi
Postens nummer:
75712
Posten skapad:
2008-10-17 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007