transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prinsessa och asket. Samtida tolkningar av Mirabai

Författare och institution:
Ferdinando Sardella (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Chakra, 1 s. 36-50
ISSN:
1652-0203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionshistoria
Postens nummer:
75672
Posten skapad:
2008-10-16 18:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007