transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bhaktisiddhanta Sarasvati (1874-1937)

Författare och institution:
Ferdinando Sardella (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Journal of Vaishnava Studies, 15 ( 2 ) s. 27
ISSN:
1062-1237
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionshistoria
Postens nummer:
75666
Posten skapad:
2008-10-16 17:51
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007