transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Oskarshamn site investigation. Mineralogy in water conducting zones. Results from boreholes KLX03, KLX04, KLX06, KSH01A+B, KSH02 and KSH03A.

Författare och institution:
Henrik Drake (Institutionen för geovetenskaper); Eva-Lena Tullborg (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Berggrundsgeologi och petrologi
Postens nummer:
75634
Posten skapad:
2008-10-16 15:40
Posten ändrad:
2010-03-12 23:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007