transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Paleohydrogeological evidences from stable isotopes, fluid inclusions and trace elements in fracture minerals in crystalline rock, Simpevarp area, south-eastern Sweden

Författare och institution:
Henrik Drake (Institutionen för geovetenskaper); Eva-Lena Tullborg (-)
Publicerad i:
Abstract Volume of the 28th Nordic Geological Winter Meeting, Aalborg, Denmark, January 7-10, 2008, Department of Civil Engineering, Aalborg University, Aalborg, Denmark., s. 105
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Berggrundsgeologi och petrologi
Postens nummer:
75630
Posten skapad:
2008-10-16 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007