transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A "huge book". Spoken and written English: a grammar for advanced learners.

Författare och institution:
Sölve Ohlander (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Moderna Språk, CII (2008) ( 1 ) s. 16–34
ISSN:
0026-8577
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
Reciew article on Carter, R. & M,, McCarthy: Cambridge Grammar of English,Cambridge University Press 2006.
Postens nummer:
75593
Posten skapad:
2008-10-16 13:56
Posten ändrad:
2012-01-27 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007