transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thyroid dysfunction and chronic fatigue.

Författare och institution:
Göran Lindstedt (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för biomedicinsk laboratorievetenskap); Robert Eggertsen (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin); G Sundbeck (-); Staffan Edén (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Ernst Nyström (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin)
Publicerad i:
Lancet, 358 ( 9276 ) s. 151
ISSN:
0140-6736
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adult, Antibodies, blood, Chronic Disease, Fatigue, etiology, Humans, Hypothyroidism, blood, complications, diagnosis, drug therapy, Iodide Peroxidase, immunology, Mass Screening, methods, standards, Primary Health Care, methods, Reproducibility of Results, Thyroiditis, Autoimmune, blood, complications, drug therapy, Thyrotropin, blood, Thyroxine, therapeutic use
Postens nummer:
75545
Posten skapad:
2008-10-16 08:42
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007