transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Changed thyroxine requirement after sex hormone therapy]

Författare och institution:
Göran Lindstedt (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för biomedicinsk laboratorievetenskap); Ernst Nyström (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 99 ( 9 ) s. 896-7
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Dose-Response Relationship, Drug, Estrogen Replacement Therapy, Female, Humans, Thyroid Function Tests, Thyroid Hormones, blood, Thyroxine, administration & dosage, blood
Postens nummer:
75539
Posten skapad:
2008-10-16 08:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007