transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den levande underjorden

Författare och institution:
Karsten Pedersen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi & Museion)
Publicerad i:
Glänta, 2007 ( 4 ) s. 112
ISSN:
1104-5205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
underjord, mikrober
Postens nummer:
75484
Posten skapad:
2008-10-15 15:19
Posten ändrad:
2014-11-27 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007