transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A human ecology approach: Medicinal plants in traditional medicine

Författare och institution:
Maj-Lis Follér (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi)
Publicerad i:
R. Borden and J Jacobs, editors, Human Ecology, Research and Applications, s. 98-104
ISBN:
978-0940051010
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
College Park
Förlagsort:
Maryland, USA
Publiceringsår:
1988
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
traditional medicine
Ytterligare information:
This book is listed as currently unavailable
Postens nummer:
75471
Posten skapad:
2008-10-15 12:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007