transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A new approach to interdisciplinary health studies: the Koster health project

Författare och institution:
Maj-Lis Follér (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi); Guy Heyden (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Nutrition and Health, 7 s. 35-42
ISSN:
0260-1060
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Nyckelord:
health, Koster Islands
Postens nummer:
75468
Posten skapad:
2008-10-15 12:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007