transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Estrogen receptor (ER)-beta reduces ERalpha-regulated gene transcription, supporting a "ying yang" relationship between ERalpha and ERbeta in mice.

Författare och institution:
Marie K Lindberg (Institutionen för invärtesmedicin); Sofia Movérare (Institutionen för invärtesmedicin); Stanko Skrtic (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk farmakologi); Hui-Ling Gao (-); Karin Dahlman-Wright (-); Jan-Ake Gustafsson (-); Claes Ohlsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin)
Publicerad i:
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 17 ( 2 ) s. 203-8
ISSN:
0888-8809
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Estrogen is of importance for the regulation of adult bone metabolism. The aim of the present study was to determine the role of estrogen receptor-beta (ERbeta) in vivo on global estrogen-regulated transcriptional activity in bone. The effect of estrogen in bone of ovariectomized mice was determined using microarray analysis including 9400 genes. Most of the genes (95% = 240 genes) that were increased by estrogen in wild-type (WT) mice were also increased by estrogen in ERbeta-inactivated mice. Interestingly, the average stimulatory effect of estrogen on the mRNA levels of these genes was 85% higher in ERbeta-inactivated than in WT mice, demonstrating that ERbeta reduces estrogen receptor-alpha (ERalpha)-regulated gene transcription in bone. The average stimulatory effect of estrogen on estrogen-regulated bone genes in ERalpha-inactivated mice was intermediate between that seen in WT and ERalphabeta double-inactivated mice. Thus, ERbeta inhibits ERalpha-mediated gene transcription in the presence of ERalpha, whereas, in the absence of ERalpha, it can partially replace ERalpha. In conclusion, our in vivo data indicate that an important physiological role of ERbeta is to modulate ERalpha-mediated gene transcription supporting a "Ying Yang" relationship between ERalpha and ERbeta in mice.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Bone and Bones, drug effects, physiology, Estrogen Receptor alpha, Estrogen Receptor beta, Estrogens, pharmacology, Female, Gene Expression Regulation, drug effects, Liver, drug effects, physiology, Male, Mice, Mice, Mutant Strains, Oligonucleotide Array Sequence Analysis, Ovariectomy, Receptors, Estrogen, genetics, metabolism, Transcription, Genetic, physiology
Postens nummer:
75330
Posten skapad:
2008-10-14 08:49
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007