transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svampvärldens doldisar – kärnsvampar (pyrenomyceter).

Författare och institution:
Heidi Paltto (Botaniska institutionen)
Publicerad i:
Teveronikan, 1
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Terrestrisk ekologi
Postens nummer:
75295
Posten skapad:
2008-10-13 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007