transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Koster health: An interdisciplinary model for a holistic view on the condition of man, in accordance with the essence of Agenda 21

Författare och institution:
Thorsten Ekblad (-); Maj-Lis Follér (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi); Lars Fändriks (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för gastroforskning); Guy Heyden (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Coll. Antropol., ( 20 ) s. 207-212
ISSN:
0350-6134
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Nyckelord:
Koster, health
Postens nummer:
75238
Posten skapad:
2008-10-13 11:42
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007