transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modernization, health and local knowledge: The case of the cholera epidemic among the Shipibo-Conibo in eastern Peru

Författare och institution:
Maj-Lis Follér (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi); Martha J. Garrett (-)
Publicerad i:
Follér & Hansson (eds.), Human ecology and health: Adaptations to a changing world,
ISBN:
91-85554-10-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Department of interdisciplinary studies of the human condition, GU
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
human ecology, health
Ytterligare information:
For the book, see GUP 75227
Postens nummer:
75233
Posten skapad:
2008-10-13 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007