transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Riskhantering i kulturmiljön - mellan utveckling och kulturförstörelse

Författare och institution:
Ola Wetterberg (Institutionen för kulturvård); Birgitta Svensson (-)
Publicerad i:
Malmberget. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser. En fallstudie., s. 8
ISBN:
978-91-7209-516-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Riksantikvarieämbetet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad ->
Bebyggelsevård
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
75121
Posten skapad:
2008-10-09 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007