transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mellan frihet och jämlikhet. Jämförande studier av lexikala förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest 1948-2002

Författare och institution:
Thorwald Lorentzon (Institutionen för svenska språket)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap, ISSN 1652-3105; nr 6
ISBN:
91-87850-30-3
Antal sidor:
345
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Datum för examination:
2006-11-25
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Stora hörsalen, Humanisten kl. 10.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
political rhetoric, lexical rehetoric, semantics, manifesto
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16953
Postens nummer:
75111
Posten skapad:
2008-10-09 16:04
Posten ändrad:
2010-10-19 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007