transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rhinitis increase the risk for adult-onset asthma - a Swedish population-based case-control study (MAP-study)

Författare och institution:
Kjell Torén (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för miljömedicin & Institutionen för invärtesmedicin); Anna-Carin Olin (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för miljömedicin); Johan Hellgren (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar); Bengt-Arne Hermansson (-)
Publicerad i:
Respiratory Medicine, 96 ( 8 ) s. 635-641
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
75064
Posten skapad:
2008-10-09 13:16
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007