transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Professor: Juridiskt nödvändigt att ta om rättegången

Författare och institution:
Eric Bylander (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Vestmanlands Läns Tidning, ( 2008-10-08 )
ISSN:
1104-0181
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt ->
Straffprocess
Nyckelord:
Jäv Rättegångsfel Domförhet
Ytterligare information:
Replik på debattartikeln "Inte självklart att det var jäv från början i Arbogamålet" av Jan Böhme, professor i molekylärbiologi vid Södertörns högskola, som i VLT 2008-09-25 (http://www.vlt.nu/artikelmall.asp?version=814226) kommenterade den debattartikel av Bylander som avses med GUP-post nr 74809 (http://gup.ub.gu.se/gup/record/index.xsql?pubid=74809). Rubrikens "Professor" skall rätteligen vara "Universitetslektor".
Postens nummer:
74988
Posten skapad:
2008-10-08 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007