transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Protecting nature in Amazonia. Local knowledge as a counterpoint to globalization

Författare och institution:
Maj-Lis Follér (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi & Institutionen för romanska språk, iberoamerikanska institutet)
Publicerad i:
Finn Arler, Ingeborg Svennevi (eds.), Cross-cultural protection of nature and the environment, s. 134-147
ISBN:
9788778383471
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University Press of Southern Denmark (Odense University Press)
Förlagsort:
Odense
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
[Book:] Over the last few decades, various international and cross-cultural partnerships have been established, often with impressive speed, to facilitate the protection of natural resources and the environment. However, many problems exist within these partnerships: international declarations and conventions are not binding in the same ways as national laws; the motivations behind the involvement of a country or culture are not always easy to identify and are often understood differently in different places; environmental obligations are often interpreted and implemented differently in different places; and, common aims are often not mutual at all. These difficulties surrounding the establishment and implementation of workable international and cross-cultural environmental policies form the basis of this book.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
environment, indigenous populations, Amazonia
Ytterligare information:
Postens nummer:
74969
Posten skapad:
2008-10-08 12:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007