transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

DokHist: Bibliografisk databas över svenska doktorsavhandlingar i historia 1890-

Författare och institution:
Stefan Eklöf Amirell (Historiska institutionen)
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
74961
Posten skapad:
2008-10-08 07:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007