transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Collisions of particles advected in random flows

Författare och institution:
Kristian Gustafsson (Institutionen för fysik (GU)); Bernhard Mehlig (Institutionen för fysik (GU)); M. Wilkinson (-)
Publicerad i:
New Journal of Physics, 10 s. 075014
ISSN:
1367-2630
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
Advection, aerosols, collisions
Postens nummer:
74910
Posten skapad:
2008-10-07 14:37
Posten ändrad:
2010-02-24 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007