transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The galactic habitable zone in barred galaxies

Författare och institution:
Maria Sundin (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
International Journal of Astrobiology, 5 ( 4 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
barred galaxies galactic habitable zone
Postens nummer:
74902
Posten skapad:
2008-10-07 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007