transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review – The Languages of the Brain

Författare och institution:
Helge Malmgren (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Metapsychological Online Reviews,
ISSN:
1931-5716
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Experimentell hjärnforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Mental representation, neural representation, imagery
Postens nummer:
74827
Posten skapad:
2008-10-05 19:30
Posten ändrad:
2010-02-27 21:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007