transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att fånga Nätet. Kvalitativa metoder för Internetforskning

Författare och institution:
Malin Sveningsson (-); Mia Lövheim (-); Magnus Bergquist (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
ISBN:
9789144041629
Antal sidor:
240
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informatik och systemvetenskap
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informationsteknologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
74825
Posten skapad:
2008-10-05 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007