transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forming a value network - analyzing the negotiations between actors in the e-newspaper case

Författare och institution:
Carina Ihlström (-); Maria Åkesson (-); Magnus Bergquist (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Jan Ljungberg (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). January 5-8, 2009, Big Island, Hawaii.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informatik
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informationsteknologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
74824
Posten skapad:
2008-10-05 11:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007