transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Därför måste Arbogamålet tas om – En fråga om laglighet, inte bara lämplighet

Debatt: Därför måste Arbogamålet tas om – En fråga om laglighet, inte bara lämplighet, av Eric Bylander lektor i processrätt

Författare och institution:
Eric Bylander (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Dagens Juridik, ( 2008-09-23 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt ->
Straffprocess
Nyckelord:
jäv, rättegångsfel, domförhet
Ytterligare information:
Endast elektroniskt publicerad.
Postens nummer:
74811
Posten skapad:
2008-10-04 13:22
Posten ändrad:
2010-02-15 19:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007