transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kunskap och Makt. Exempel från shipibo-conibo i östra Peru

Författare och institution:
Maj-Lis Follér (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi & Institutionen för romanska språk, iberoamerikanska institutet)
Publicerad i:
Kerstin Norén, Thomas Olsson och Barbro Ryder Liljegren (red.), Ctrl + alt + delete: Omstart för humaniora : populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 14-15 oktober 2000, Humanistiska fakultetsnämnden GU, 2000,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Peru, indianer, populärvetenskap
Postens nummer:
74793
Posten skapad:
2008-10-03 12:00
Posten ändrad:
2008-12-15 12:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007