transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Westermarck, Edward (1862-1939)

Författare och institution:
Christian Munthe (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Liedman S-E, Tännsjö T, Westerståhl D (red.). Den svårfångade relativismen - en uppslagsbok, s. 235-238
ISBN:
978-91-7235-069-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Thales förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi ->
Kulturantropologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Westermarck, antropologi, etisk relativism, moralisk relativism
Postens nummer:
74743
Posten skapad:
2008-10-02 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007