transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trading Agricultural Payment Entitlements: An experimental investigation of bilateral negotiations

Författare och institution:
Matthias Sutter (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Enno Bahrs (-); Stephan Kroll (-)
Publicerad i:
American Journal of Agricultural Economics, 90 ( 5 ) s. 1201-1207
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
74711
Posten skapad:
2008-10-02 11:04
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007