transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matteotti, un mistero irrisolto

Författare och institution:
Enrico Tiozzo (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Il Ponte, anno LXIII ( 12 ) s. 88-97
ISSN:
0032-423 X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
fascism, Matteotti
Postens nummer:
74690
Posten skapad:
2008-10-01 16:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007