transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intermedicalidade: A zona de contato criada por povos indígenas e porfissionais de saúde

[Intermedicality in the Amazon: The contact zone created by indigenous peoples and health professionals]

Författare och institution:
Maj-Lis Follér (Institutionen för romanska språk, iberoamerikanska institutet & Museion)
Publicerad i:
Saúde dos Povos Indígenas, reflexões sobre antropologia participativa, eds. Jean Langdon & Luiza Garnelo, s. 129-147
ISBN:
8586011827
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Contra Capa Livraria Ltda
Förlagsort:
Rio de Janeiro
Publiceringsår:
2004
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
health practices, indigenous people
Postens nummer:
74667
Posten skapad:
2008-10-01 10:20
Posten ändrad:
2008-12-05 12:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007